Gürcistan Seyahatinde İlaç Yasağı

gürcistan seyahatinde ilaç yasağı

Gürcistan Seyahatinde İlaç Yasağı

Gürcistan Hükümeti tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan son düzenleme ile Gürcistan’a seyahat eden kişilerin düzenleme de belirtilen ilaçlar ile geçişi yasaklanmış olup, aksi halde cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Gürcistan’a seya hat edecek olan kişilerin zorunlu olmadığı takdirde beraberlerinde ilaç taşımamaları, zorunlu olduğu takdirde, reçetenin, doktor raporunun ve reçeteyi yazan doktorun sicil numarasını ve yetkisini gösteren resmi bir belgenin apostil tasdikli tercümesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Şahısların kişisel ihtiyaçları için Gürcistan’a ithal edilecek veya Gürcistan’dan ihraç edilecek farmasötik ürünler eğer “22 Ocak 2004’ tarihinde Gürcistan Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan narkotik ilaçlar, psikotrop maddeler, prekürsörler ve psikoaktif madde içeren farmasötik ürünler listesinde” yer alıyorsa;

-Şahsın ülkede kalma gününe bağlı olarak yapılan günlük doz hesaplaması sonucu kullanılacak miktar kadar ilacın bulundurulmasına izin verilir.

-Şahıs Gürcistan vatandaşı ise tedavi süresine göre hesaplama yapılır.

-Hastaların bu ilaçları başka şahıslara vermesi yasaklanmıştır.

Diğer bilgiler:

Clophelin (göz damlası ve ampul), Clorpromazine, Cyclodol (trihexyphenidyl hydrochloride), Propanidide, Thioridazine; Ephedrine/ Norephedrine/ Pseudoephedrine içeren kombine preparatlar ve ayrıca 1961 Sözleşmesi listelerinde öngörülmeyen uyuşturucu maddeler içeren kombine preparatlar, özel tıbbi belgeler gerektirmektedir.

İstenilen belgeler:

1-Geçerli reçete (Doktor reçetesinin İngilizceye çevrilmiş ve çıkış ülkesi yetkili otoritesi tarafından onaylanmış bir kopyası),

2-İkamet edilen ülkenin sağlık otoritesi tarafından onaylanmış doktor raporu,

3-Doktor raporu ve reçetenin doğruluğunu teyit eden çıkış ülkesi yetkili otoritesi tarafından düzenlenen, yetkili otoritenin adı, adresi, ilgili kişisi, telefon numarası ve varış ülkesini belirten belge. Gerçek kişinin adı, cinsiyeti, yaşı; teşhis, kontrole tabi maddelerin ticari ve uluslararası isimleri, dozaj formları, birim miktarları (tablet, ampul, vb.) uygulama yöntemi ve tedavi süresinin doktor reçetesinde bulunmaması halinde bu bilgiler söz konusu belgede belirtilmelidir.

Ayrıca; 15 Mart 2014 tarihi itibariyle yeni düzenlemeye gidilerek içerisinde uyuşturucu ve psikotrop madde ihtiva eden ve kombine halde olan soğuk algınlığı, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar da yasaklı ilaçlar kapsamına dahil edilmiştir.

Diğer taraftan uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ürün tanımlamaları ve sınıflandırmaları dışında olan ve Gürcistan’a şahsi tedavi amacıyla yolcu beraberinde getirilecek ilaçlar için ise aşağıda belirtilen koşullar gereklidir:

a- Şahsın kişisel ihtiyaçları için, ilaç etkisine bağlı olarak, şahsın sorumluluğunda 10 standart paketten fazla olmaması gerekir.(Ancak herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına beraberinde mutlaka ilaç getirmesi gereken vatandaşlarımızın kontrole tabi olmayan ilaçlar için de reçetelerinin, doktor raporlarının, doktorun mesleki ehliyetini belgeleyen bir belgenin Apostilli İngilizce ya da Gürcüce tercümesinin beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.)

b-Eğer şahsın herhangi bir sebepten dolayı kalma süresi boyunca söz konusu farmasötik ürüne 10 paketten fazla ihtiyacı olacak ise, günlük doza bağlı olarak kalma süresince kullanılacak miktar için hesaplama yapılarak uygun medikal doküman hazırlanmalıdır.

c-Gürcistan vatandaşı olan bir şahsın 10 kutudan fazla farmasötik ürüne ihtiyacı olması durumunda, günlük doza bağlı olarak tedavi süresince kullanılacak miktar için hesaplama yapılarak uygun medikal doküman hazırlanır ve ithalatı yapılabilir.

Bununla birlikte, Gürcistan’a posta yoluyla ithal edilecek veya ihraç edilecek farmasötik ürünler aşağıdaki durumlarda imha edilir ya da alıkonulabilir;

1-Primer ambalajın olmaması halinde,

2-Primer ambalajın sağlam olmaması halinde,

3-Eğer dış ambalajından farmasötik ürünün adı ve içerdiği etkin madde saptanamıyorsa.

Gürcistan-Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’da faaliyetlerine devam eden Batumi Turkish Law and Consulting Office ilaç yasağından bireylerin mağdur olmamaları için öncelikle önleyici hukuk bazında vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Yasaklanan ilaçlar ile geçişler de adli işlem yapılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bünyesinde bulunan Gürcü ve Türk avukatların ortak çalışmaları ile gidermektedir.

Sonuç olarak Gürcistan’a seyahatiniz sırasında zorunlu bir durumunuz olmadığı sürece ağrı kesici dahil hiç bir ilacı yanınızda götürmeyin. Cezai yaptırımlar sıkı bir şekilde takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

Gürcistan ile ilgili bilgi paylaşımımız devam edecektir, bizden yazmamızı istediğiniz konuları, görüş ve önerilerinizi info@batumiturkishlawoffice.com veya www.batumiturkishlawlawoffice.com adreslerine yazabilirsiniz.

Saygılarımla…

Av.Fatih SARIOĞLU