Hakkımızda

BATUMİ TURKISH LAW and CONSULTING OFFİCE  Türkiye, Gürcistan ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere avukatlık ve danışmalık alanında uzman avukatlar tarafından kurulmuştur. Merkezi Batum’da bulunan ofisimiz gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı müvekkillerine, ihtiyaçları olan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini; hukukun bütün alanlarında eksiksiz verebilmektedir.

Günümüz şartlarında, Avukatlık mesleğinde, gelenekselliğin ve bireyselliğin yetersiz olduğuna inanan ofisimiz, kurumsallığın ve takım çalışmasının iş hayatındaki öneminin bilincindedir. Ve bu bilinç ile ulusal ve uluslararası firmalara ekip olarak yüzde yüz memnuniyet ile kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Yerli ve yabancı müvekkillerin her türlü hukuksal sorunlarına çözüm yolları bulma hedefinde olan büromuzca, potansiyel ve mevcut müvekkiller ile ilk görüşmelerin yapılmasından başlamak üzere, vekâletin alınması ve hizmetin sunulması aşamalarında kurumsal kimlik ile hareket ettiğimizi unutmayarak, profesyonel bir kimliğin gerektirdiği şekilde; adalet ve hakkaniyet düsturu ve müvekkilin menfaatleri inisiyatifini göz ardı etmeyerek her derece yargı organları, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlarken müvekkillerin memnuniyeti öncelikli hedefimizdir.

BATUMİ TURKISH LAW and CONSULTING OFFİCE, ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık ve dava vekilliği yapmanın yanı sıra disiplinler arası yardımlaşmaya inanmakta ihtiyaç halinde, akademisyen, sosyal güvenlik uzmanı, banka ve finans uzmanı, gümrük ve ticaret uzmanı, vergi uzmanı, yeminli mali müşavir, adli klinik psikolog, mühendis, noter, kriminoloji uzmanı gibi alanlarında deneyimli uzmanlarla da işbirliği içinde çalışarak hukuki sorunlara anında müdahale kabiliyetine sahiptir.

BATUMİ TURKISH LAW and CONSULTING OFFİCE  salt savunma hukukuna değil, önleyici hukukun önemine de inanmaktadır. Bu anlamda müvekkillerimize gerekli bildirimler rapor olarak sunulur ve müvekkillerimiz aleyhinde oluşabilecek sorunlar daha başlamadan bertaraf edilir. Ekip olarak işlerimizi proaktif bir model ile takip ederiz. Mevcut sorunlar üzerinde akademik nitelikte çalışmalar yaparak, doğru çözümleri tüm sorumluluğu üstlenecek şekilde sunarız.

Bu amaçla ofisimiz bünyesinde çalışan tüm avukat meslektaşlarımız ve diğer tüm uzmanlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına uygun bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yaraşır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.

Uluslararası Erişimimiz

BATUMİ TURKISH LAW and CONSULTING OFFİCE, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış avukat kadrosuna  ve dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir. BATUMİ TURKISH LAW and CONSULTING OFFİCE’in  nihai hedefi, dünyanın yedi kıtasında bulunan hukuk büroları, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektir.